Hem


Montera tvättställ och handfat i badrum


Se priser på blandare, reservdelar etc direkt från Tyskland
och se hur du handlar smart utan att bli lurad


1. STÄNG AV VATTNET
Till toalettstolen finns en egen avstängnings-
ventil som sitter på vattenröret.
Stäng av den.
2. TÖM CISTERNEN
Spola så att du tömmer cisternen på vatten.
3. LOSSA RÖRANSLUTNINGEN
Lossa kopplingen ovanför avstängnings-
ventilen. Du kan behöva två skiftnycklar.
Ibland så passar inte den gamla rör-
installationen och avstängningsventilen ihop
med den nya toalettstolen och du kan då
bli tvungen att flytta den alternativt byta ut
rör och ventil.
Stäng då av vattnet före avstängnings-
ventilen.
4.SKRUVA LOSS TOALETT-
STOLEN FRÅN GOLVET

Den sitter fast med vanliga skruvar i golvet.
5. LYFT BORT DEN GAMLA TOALETTSTOLEN
Några arbetsmoment till och snart är din nya toalett på plats !
6.TA BORT GAMMALT AVLOPPSKITT
För att kunna täta med nytt avloppskitt eller gummimanschett, måste du först
ta bort det gamla kittet i avloppet.
7.SÄTT EN GUMMIMANSCHETT I AVLOPPET
Det är viktigt att du sätter i den nu, så att toalettstolen står rätt när du ska märka ut
för nya hål i golvet. Altenativt kan du täta med avloppskitt.
8. MARKERA FÖR NYA HÅL I
GOLVET
Sätt toalettstolen på plats. Hålen i toalett-
stolens fot lutar en aning inåt. Håll därför
pennan snett när du markerar för hålen.
9. BORRA
Lyft bort toalettstolen igen. Borra en aning
snett inåt.
10. STÄLL TOALETTSTOLEN PÅ
PLATS OCH ANSLUT VATTEN-
RÖRET

Skruva fast toalettstolen i golvet. Var försiktig när du drar skruvarna, porslin är ömtåligt. Anslut kopplingen till vattenröret. Sätt en huv runt avloppet. Släpp på vattnet och kontrollera att det är tätt. Silikon är att rekomendera i skruvhålen.

Har du synpunkter eller andra förslag är du alltid välkommen att kontakta oss. Skicka epost till info@byggsajten.se


Gör Så Här: Sätta Kakel - Måla med väggtempera - Måla med vägglasyr - Måla med möbellasyr - Målningsverktyg - Rördragning - Ansluta Tvättställ - Allmänt Rörinstallation - Ansluta WC Stol - Ansluta varmvattenberedare - Möbellasyr - Vägglasyr - Frostskydd - AvstickByggbeskrivningar | Frågor & Svar: | Inköp: | Hantverkare: | Ordlista: | Juridik / Ekonomi: Bygglov / Bygganmälan - Ansvar Våtutrymmen - Mäta Boyta | Övrigt: | Forum: